SIA "Accuratio" piedāvātie grāmatvedības pakalpojumi:

 • Nodrošinām finanšu grāmatvedības uzskaiti juridiskajām un privātpersonām*;
 • Veicam ārvalstu uzņēmumu filiāļu grāmatvedības uzskaiti, sagatavojam pārskatus un nodokļu deklarācijas;
 • Sniedzam jaunu uzņēmumu reģistrācijas pakapojumus;
 • Aprēķinām, uzskaitām un deklarējam Klientu nodokļus;
 • Sagatavojam gada pārskatus, konsolidētos gada pārskatus, atkarības pārskatus, gada deklarācijas;
 • Nodrošinām vadības grāmatvedības uzskaiti pēc Klientu pieprasījuma;
 • Konsultējam nodokļu un finanšu uzskaites jautājumos, kā arī piedāvājam

  grāmatvedības konsultācijas

  ;
 • Organizējam grāmatvedības uzskaiti mikrouzņēmumiem un pašnodarbinātām personām;
 • Sagatavojam operatīvās bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķinus;
 • Veicam Klientu darbinieku darba algu aprēķinu, algas nodokļu un iemaksu aprēķinu;
 • Tiek izstrādāta Klientu personāla dokumentācija;
 • Organizējam Klientu lietvedību;
 • Sniedzam Klientu biroja administrēšanas pakalpojumus;
 • Sniedzam atskaites Klientu ārvalstu mātes uzņēmumiem;
 • Veicam Latvijas Republikā reģistrētu uzņēmumu ārvalstu filiāļu saimnieciskās darbības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas finanšu un nodokļu uzskaites prasībām.
*Finanšu grāmatvedības uzskaiti veicam saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību", Gada pārskatu likuma un Latvijas grāmatvedības standartu prasībām.
Grāmatvedības pakalpojumi